fbpx

Betta breeding tips by Thai breeder Ep. 2/2

5. ช่วงเย็นๆ ก็ตักตัวเมียออกจากตู้เพาะ ถ้าไม่ตักออกตัวเมียอาจจะกินไข่ก็ได้ครับ แล้วก็ให้อาหารตัวเมียนิดหน่อย  เพราะว่ารัดเสร็จแล้วตัวเมียจะเริ่มหิว 

ไข่จะใช้เวลา ประมาณ 2-3 วัน ถึงจะฟักเป็นลูกปลา ถ้าอากาศร้อนก็จะฟักเป็นตัวได้เร็วกว่าอากาศเย็น ซึ่งก็จะมีตัวผู้คอยดูแลไปจนลูกปลาแข็งแรง บางครั้งจะเห็นตัวผู้เหมือนกินไข่ที่อยู่ในหวอด หรือหล่นไปที่พื้น ไม่ต้องแปลกใจนะครับ เพราะตัวผู้แค่อมไว้ แล้วนำกลับไปใส่ไว้ในหวอดเหมือนเดิม 

take female out from breeding tank, female will eat eggs if not. then feed female because she’s getting hungry. it takes 2-3 days then fry start hatching

male takes care eggs, scoop fallen eggs then spit into bubble nest and protect from the enemy which might appear in breeding accidentally such as from the river we got moina.

Note: do not disturb male and fry while they are living together. 

บางคนจะเจอปัญหาตัวผู้กินไข่ อันนี้ก็เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง เช่น เป็นที่นิสัยปลาตัวผู้เอง หรือว่าตัวผู้อาจจะตกใจจนกินไข่ ถ้ารู้ว่าตัวผู้กินไข่ เนื่องจากเคยรัดแล้วก่อนหน้านี้ก็สามารถตักตัวผู้ออกหลังจากรัดเสร็จก็ได้ แต่จะต้องลดระดับน้ำลงให้เหลือประมาณ 1 นิ้ว เพราะลูกปลาที่เกิดมาช่วงแรกๆ จะยังว่ายน้ำไม่เป็นอาจจะจมน้ำได้ ถ้าระดับน้ำสูง

you might get some problem such as male eat eggs because of his habit or he got disturb. Then just take male out of breeding tank on the first day and reduce water level to 1 inch in height because fry is unable to swim after hatching, this would let you get more fry.

6. การให้อาหารก็ให้ใช้ไรแดง โดยให้ใส่ในวันที่ 2 หรือ 3 นับจากวันที่รัดเสร็จ เนื่องจากอาหารของลูกปลาก็คือลูกของไรแดง ซึ่งจะต้องใช้เวลา 2-3 วันกว่าไรแดงที่ใส่ไว้จะขยายพันธุ์เป็นลูกไรแดง หรือถ้าช่วงนั้นไม่มีไรแดงก็ยังไม่เป็นปัญหา เพราะตัวผู้จะกินไข่ที่ฝ่อเป็นอาหาร ส่วนลูกปลาก็มีอาหารติดมาอยู่ในท้องตัวเองอยู่แล้ว ก็จะอยู่ได้ 1-2 วัน

you could feed male and fry using moina or any dry food. However fry can live without feeding for the few days after hatching, then start feeding them on the second day after hatching with very small amount. 

จำไว้ว่าช่วง 1-2 อาทิตย์แรกลูกปลาจะตัวเล็กมากยังไม่สามารถกินไรแดงได้ ต้องใส่ไรแดง แล้วให้ไรแดงขยายพันธ์ุเป็นลูกไรแดงในถังเพาะเท่านั้น

Moina is the best food for them if you could find. fry eat moina which reproducing in tank then put moina on the second day after breeding.

7. ปกติจะให้ตัวผู้ดูแลลูกปลาประมาณ 2 อาทิตย์ ระหว่างนี้ ก็อย่าไปสนใจ แอบดูมาก ปล่อยๆ เค้าไปตามธรรมชาติ แค่คอยให้อาหาร ดูแลน้ำไม่ให้เสีย หรือคอยดูว่ามีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในตู้เพาะหรือไม่เท่านั้น

หลังจากเอาพ่อปลาออก ก็ใส่อ๊อกที่ตู้ แล้วเปิดอ๊อกไว้เบาๆ คอยเติมน้ำที่ตู้วันละแก้ว เพื่อเพิ่มอ๊อกซิเจนในน้ำ แค่นี้คุณก็จะได้ลูกปลา 300-500 ตัวต่อการเพาะ 1 ครั้ง

We leave male with fry for 2 weeks in general then take male out. as well as fill water with a glass amount everyday in order to increase oxygen.

just following these steps you will get 300-500 bettas at once, hope this help and thank you for reading.